Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

mysoulfortake
20:29
1314 6f3a 500

January 06 2019

mysoulfortake
19:03

January 04 2019

mysoulfortake
20:06
mysoulfortake
20:05
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viasininen sininen
mysoulfortake
19:44
9162 59ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadudku dudku
mysoulfortake
19:26
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viainsanedreamer insanedreamer
mysoulfortake
19:16
7039 bf8d 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viakrzywda krzywda
mysoulfortake
19:16
7069 43db 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viakrzywda krzywda

December 24 2018

mysoulfortake
13:52
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viabeeth beeth

December 14 2018

mysoulfortake
23:06
mysoulfortake
23:04
0785 2505 500
Reposted fromEumel Eumel viadancingwithaghost dancingwithaghost
mysoulfortake
22:54
mysoulfortake
22:52
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"

December 04 2018

mysoulfortake
20:45
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viadancingwithaghost dancingwithaghost
mysoulfortake
20:45
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"

December 02 2018

mysoulfortake
22:59
0558 74f4 500
Reposted fromkarahippie karahippie
mysoulfortake
22:58
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viabeeth beeth
mysoulfortake
22:58
mysoulfortake
22:50
mysoulfortake
22:45
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl