Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

mysoulfortake
22:08
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
mysoulfortake
21:57
Reposted fromsilence89 silence89 viamrs-cold mrs-cold
mysoulfortake
21:52
mysoulfortake
21:49
8891 5d3f
Reposted frometernaljourney eternaljourney via2708 2708

January 14 2018

mysoulfortake
23:32
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
mysoulfortake
22:57
Reposted fromgruetze gruetze viahornypigeon hornypigeon
mysoulfortake
22:57
9004 79af
Reposted fromhomefromhome homefromhome viamagolek22 magolek22
mysoulfortake
21:52
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viaHogattaa Hogattaa
mysoulfortake
21:50
5620 165e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaschulz23 schulz23
mysoulfortake
21:50
0942 0e03 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viajoannna joannna

January 08 2018

mysoulfortake
15:10
9178 bad1 500
Reposted from777727772 777727772 viabeeth beeth

January 05 2018

mysoulfortake
22:56
2202 3754 500
Reposted fromministerium ministerium viaEmilieBronte EmilieBronte

January 04 2018

mysoulfortake
22:07
Reposted fromfx00 fx00 viaagipacz agipacz
mysoulfortake
18:45

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaszydera szydera

January 03 2018

mysoulfortake
23:06
4067 b5ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeterycznie eterycznie
23:06
mysoulfortake
23:05
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeterycznie eterycznie
mysoulfortake
22:59
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaLaacocaina Laacocaina
mysoulfortake
22:48

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die via2708 2708
mysoulfortake
12:16
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl